Green Power Assembling  @MAAK

Het doel van Green Power Assembling is om het netwerk en de ruime ervaring in het opzetten van projecten in Afrika, te koppelen aan bedrijven in Nederland die gebruik maken van gespecialiseerde ambachten en hoogwaardige productie technieken zoals 3D-printing.

Het kan hierbij zowel gaan om het in coproductie ontwikkelen van nieuwe producten, toepassen van nieuwe technieken, het maken van prototypes als kennisdeling. Wij willen dit doen met de aanwezige bedrijven op het MAAK | 3D MakersZone terrein en andere bedrijven in Nederland enerzijds en Afrikaanse bedrijven en non-profit projecten anderzijds. Op dit moment leveren we in Sierra Leone technische diensten voor de reparatie van landbouw machines in een rijstproject en een bedrijf dat rietsuiker produceert voor bio-ethanol en lokale energievoorziening.

Voorbeelden van mogelijke coproducties zijn:

  • het produceren via 3D-printing van onderdelen die moeilijk of niet meer verkrijgbaar zijn,
  • ontwikkelen en verkoop van nieuwe toepassingen
  • het maken van protheses voor slachtoffers in voormalige oorlogsgebieden (Siërra Leone).
  • hiernaast willen we ook kijken naar de mogelijkheden van coproducties op het gebied van gespecialiseerde ambachten, 3-D printing en (Afrikaans) design

Het kan ook andersom werken door te kijken naar de mogelijkheden om ideeën/materialen uit Afrika te gebruiken voor het ontwikkelen van producten in Nederland.

MAAK Haarlem, Centrum voor innovatieve MAAK Technieken Haarlem