Biomeiler @MAAK

De eerste MAAKmeiler (Biomeiler) in Haarlem staat op het MAAK Haarlem terrein (er zijn er maar 100 in heel Europa). Hoe werkt de MAAKmeiler? Er zit 70 kuub aan houtsnippers in wat en nat gemaakt wordt. Dit gaat dan composteren, er komt dan dus veel warmte vanaf. Met deze warmte gaat water worden verwarmt, waarmee de Romneyloods (die ernaast staat) dan kan worden verwarmd.

70 graden

Dat was de temperatuur die al na enkele dagen in de MAAKmeiler werd gemeten. Begin oktober 2019 is de meiler in gebruik genomen. Hans Struiksma, de initiatiefnemer en uitvoerder van dit project, heeft de MAAKmeiler ontwikkeld, om als alternatieve energiebron warmte te gaan leveren aan de naastgelegen bedrijfsunit van WoodDudes en Natalie Wool, is onlangs in bedrijf gesteld. Op verschillende locaties in de MAAKmeiler zijn sensoren aangebracht waarmee monitoring van het systeem plaatsvindt. De MAAKmeiler is een ontwikkeld volgens een open source model en de meetdata zal binnenkort via een LoRa netwerk worden gedeeld en via een webportaal zijn te volgen.

Paolo Zampieri

Tijdens de eerste bouwfase heeft Hans Struiksma hulp gehad van biomeiler expert Paolo Zampieri. Paolo (28 jaar) is eind 2017 afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Milaan (afstudeerrichting duurzame engineering). Hij is medeoprichter van de Italiaanse Biomeiler Stichting: Revitae (www.revitae.org Italiaanse website). Inmiddels is hij betrokken geweest bij de bouw van 11 biomeilers (inclusief de MAAKmeiler).

Ontmoeting

In de zomer van 2018 hebben Hans en Paolo elkaar ontmoet bij de Fruittuinen van West. Paolo was toen net afgestudeerd en had van de Europese Unie een beurs gekregen om in Europa ervaring op te doen, met het opstarten van een eigen bedrijf. Hij was daar bezig met werk voor de Stichting Biomeiler, samen met Arie de medeoprichter van deze stichting. Zij gingen Hans helpen met aanpassingen en verbeteringen aan het ontwerp van de Turbomeiler. De conclusie was dat de deze op vijf punten verkeerd was ontworpen en daarvoor hebben ze oplossingen bedacht.

Eerste bouwfase

Paolo heeft het ontwerp van de MAAKmeiler gemaakt, gebaseerd op zijn kennis, ervaring en uitkomsten van zijn onderzoeken van voorgaande projecten in Leipzig en Tsjechië. Hij heeft het watersysteem gebouwd, de basis gelegd voor de software die gebruikt gaat worden, en meegeholpen met de bouw van de behuizing. Paolo is ongeveer 5 weken betrokken geweest bij de eerste bouwfase van de MAAKmeiler.

Weer terug

Inmiddels is Paolo weer terug naar zijn woonplaats in Italië, maar hij blijft betrokken. Hans zal Paolo op de hoogte houden van de vorderingen van de MAAKmeiler, en kan hem altijd bellen voor advies. Paolo blijft ook betrokken op een afstand en zal de testen aansturen, want de MAAKmeiler zal naast opwekking van warmte, ook een functie krijgen als onderzoeksobject. In totaal zijn er 25 sensoren in het ontwerp gepland. De metingen van die sensoren worden openbaar gemaakt op internet, en kunnen worden gebruikt door andere onderzoekers/enthousiasten in Europa (of wereldwijd).

Paolo over MAAK Haarlem

Het is altijd goed om je eigen omgeving te zien door de ogen van bezoeker. Regelmatig kwam het voor dat hij de tijd nam om te praten met de huurders op het MAAK-terrein. Het concept van MAAK spreekt hem erg aan. Hij mist dit soort initiatieven in Italië.

Lees ook:
Biomeiler in Goede Zaken

biomeiler-maak-haarlem-maakmeiler

LOCATIE & INFO

MAAKmeiler
Oudeweg 91-95 (achter op het terrein naast de F-unit)
2031 CC Haarlem

info@maakhaarlem.nl

specialiteiten

samenwerking
MAAKers, MAAK HaarlemGemeente Haarlem, Paolo Zampieri.

MAAK over de MAAKmeiler
Een prachtige duurzame warmtebron.